Begeleiding thuis is prima te combineren met deelname in één van de ontmoetingscentra in Veenendaal. Echter, niet iedereen voelt zich thuis in een groep en/of is een verenigingsmens. De behoefte aan persoonlijk contact en het ondernemen van activiteiten is er vaak wel. Ook dan kan een individuele begeleider een uitkomst zijn.

Individuele daginvulling

Gezelligheid, aanspraak en samen dingen doen, denk bijvoorbeeld aan

  • het maken van een wandeling
  • het samen schilderen, fotograferen of tuinieren, voorlezen of luisteren naar muziek
  • het samen bezoeken van een sportschool/sportclub
  • het bespreken van actualiteiten
  • begeleiding bij doktersbezoek
  • het samen doen van boodschappen

Deze zorg wordt geboden aan mensen die nog thuis wonen. Om in aanmerking te komen voor vergoeding van deze zorg heeft u een Wmo of Wlz beschikking nodig.

Begeleiding naar passende daginvulling

Soms is een reguliere daginvulling bij een zorgaanbieder of –organisatie niet passend of een ‘stap te vroeg’. Het is dan beter om te kunnen (blijven) deelnemen aan informele vormen van daginvulling zoals een sportschool, biljartclub, uitvoeren van de hobby’s en/of samen met vrijwilligers gaan wandelen of boodschappen doen.

Voor wie?

Mensen met een beginnende dementie vanaf het moment van ‘niet-pluis’ gevoel tot aan een opname. Er is behoefte aan een zinvolle passende daginvulling informeel en/of formeel.

Aanvraag indienen voor dit traject >> 

terugknop

Individuele daginvulling

Opella >>

Sante partners >>

QuaRijn >>

Begeleiding naar passende daginvulling

Gemeente Veenendaal >>