Logeermogelijkheden

Vakantieverblijf is bedoeld voor ouderen met een (lichte) dementie die thuis worden verzorgt en waarvan de mantelzorger of partner met vakantie gaat. Vakantieverblijf is mogelijk met of zonder een indicatie voor wijkverpleegkundige zorg. Ook particuliere zorg in mogelijk. De zorgteams nemen tijdelijk de zorg en ondersteuning uit uw handen, zodat u onbezorgd op vakantie kunt!

Logeerverblijf (ook wel respijtzorg) is mogelijk als u als tijdelijk niet voor uw partner of familielid kunt zorgen. Bijvoorbeeld door een ziekenhuisopname of overbelasting.