Hoe kunt u zo lang mogelijk zelfstandig in uw eigen huis blijven wonen? Hiervoor hebben wij allerlei ideeen en suggesties verzameld die u op deze pagina terug kunt vinden.

Ergotherapie

Het EDOMAH-programma van Charim Vitaal richt zich op de vraag: “hoe kan iemand met dementie zo lang mogelijk voor hem zinvolle activiteiten blijven uitvoeren en hoe kan de mantelzorger zoveel mogelijk worden ontlast.” De afkorting EDOMAH staat voor “Ergotherapie bij Dementerende Ouderen en hun Mantelzorgers Aan Huis’.

Mensen met dementie krijgen vaak veel moeite met het uitvoeren van dagelijkse activiteiten als koken, telefoneren, boodschappen doen, en aankleden. Vaak is er sprake van complexe problemen. Ergotherapie kan daarbij helpen door het geven van advies, training en hulpmiddelen. Veel ouderen kunnen nog thuis wonen door de hulp die wordt geboden door familie en mantelzorgers. De oudere met dementie en de familie en mantelzorgers staan centraal in deze ergotherapeutisch behandeling, EDOMAH.

De behandeling vindt meestal thuis plaats omdat daar de mogelijkheid bestaat om gebruik te maken van oude gewoontes en routines. Ook kan meteen ter plaatse gekeken worden hoe activiteiten en/of de omgeving kunnen worden aangepast. Voor ergotherapie kan u een verwijzing vragen aan uw huisarts. In het basispakket van uw zorgverzekering is ergotherapie opgenomen.

U kunt zich aanmelden door te bellen naar 0800-0712

 

Hulp en ondersteuning bij huishouden

Kunt u niet of moeilijk zelfstandig uw huis schoonhouden en de was doen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor schoonmaakondersteuning van de gemeente Veenendaal. U kunt dit aanvragen via de vaste aanbieders waarmee de gemeente een contract heeft. U kunt deze hulp vanuit de WMO hier aanvragen en u kunt ook een kijkje nemen bij het aanbod op deze site.

 

Veiligheid

Iedereen wil graag zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Maar hoe zorg je dat thuis een veilige plek blijft? Wat kun je aanpassen zodat je naaste langer prettig thuis woont? Kijk op de website van dementie.nl voor informatie, tips en ervaringsverhalen. En hier voor tips over hulpmiddelen met betrekking tot veilig wonen.

 

Huishoudelijke taken en dementie

Wanneer je naaste dementie heeft, zullen huishoudelijke taken op den duur minder goed gaan. Hoe regel je hulp in het huishouden zodat het huis netjes blijft? Kijk voor informatie, tips en ervaringsverhalen op dementie.nl

 

Ambulant Geriatrisch Team

Dit team is gericht op diagnostiek, ondersteuning en behandeling aan huis van ouderen met een complexe problematiek. Afhankelijk van de situatie kan het AGT bestaan uit een specialist Ouderengeneeskunde, psycholoog, geestelijk verzorger, fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist en/of een diëtist. Zij worden ingeschakeld om ouderen met complexe lichamelijke klachten, psychosociale problemen en/of dementie die nog thuis wonen, te helpen en te behandelen. Meer informatie vindt u hier: https://zorggroepcharim.nl/charim-vitaal

terugknop

Casemanager

Casemanagers zijn professionals met jarenlange ervaring in de zorg. Zij zijn vaak verpleegkundige en bieden ondersteuning aan mensen met dementie en hun omgeving. Omdat tijdens het dementieproces de zorgbehoeften veranderen en complexer worden, is een vertrouwd en vast aanspreekpunt nodig. De persoon die de rol van casemanager vervult, heeft veel kennis over dementie en de sociale kaart, coördineert in de verschillende fasen van het traject de behandeling, begeleiding en steun voor mensen met dementie en hun naasten, én voert deze – waar nodig en mogelijk – ook zélf uit. U kunt zich hier aanmelden voor een vrijblijvend gespek.