Wanneer het tijd is om in een verpleeghuis of verzorgingshuis te gaan wonen bepaalt iemand hoofdzakelijk zelf. Zolang er nog voldoende hulp en zorg thuis is waardoor het thuiswonen nog goed gaat hoeft het wonen in een verpleeghuis nog niet nodig te zijn.

Verpleeghuis

Soms is het gaan wonen in een verpleeghuis echter niet meer te vermijden. Belangrijke redenen zijn bijvoorbeeld:

  • als er dermate grote overbelasting van de mantelzorg / partner ontstaat dat thuis wonen niet meer gaat en/of
  • de betreffende persoon of zijn omgeving een dermate groot gevaar loopt door het gedrag en/of het handelen van deze persoon dat dit niet meer te verantwoorden is.

Voor het wonen in een verpleeghuis is een ZZP-(of in bepaalde gevallen een VPT-) indicatie nodig. Deze indicatie kan worden aangevraagd bij het Centraal Indicatieorgaan Zorg (CIZ)

Op de website van het CIZ kunt u vooraf een webcheck invullen om te toetsen of een indicatie tot de mogelijkheden behoort.